Technische Hochschule Ingolstadt

Transferstelle

    
Technologietransfer: Institut für Angewandte Forschung

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Christian Krä
Telefon: (08 41) 93 48-7 41
Telefax: (08 41) 93 48-6 44
E-Mail: christian.krae@fh-ingolstadt.de

Forschungsreferat

Georg Overbeck
Telefon: (08 41) 93 48-2 62
Telefax: (08 41) 93 48-6 44
E-Mail: georg.overbeck@fh-ingolstadt.de

Wissenstransfer: Institut für Akademische Weiterbildung

Wissenschaftliche Leitung

Prof. Dr. Thomas Doyé
Telefon: (08 41) 93 48-3 54
Telefax: (08 41) 93 48-2 00
E-Mail: thomas.doye@fh-ingolstadt.de

Weiterbildungsreferat

Dipl.-Pädagogin Kathrin Kramer
Telefon: (0841) 93 48-1 40
Telefax: (0841) 93 48-99 1 40
E-Mail: weiterbildung@fh-ingolstadt.de

Hochschule für angewandte Wissenschaften FH Ingolstadt

Postanschrift

Postfach 21 04 54
85019 Ingolstadt

Besucheranschrift

Eplanade 10
85049 Ingolstadt

Telefon: 08 41/93 48-0
Telefax: 08 41/93 48 200
Website: www.thi.de
E-Mail: info@fh-ingolstadt.de